Posted in กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สถานพยาบาล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  น…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อบต.หนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายก อบต.หนองแวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และ อปพร. ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ.บริเวณ ที่ทำการ อบต.และถนนสวยงาม (จากบ้านบังอี่ – บ้านหนองแวง) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 🌱🌱อบต.หนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายก อบต.หนองแวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษ์โลก (อถล) และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่านาดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌱🌱

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดเตรียมศูนย์แยกกักประจำตำบล (Community Isolation:CI) ไว้สำหรับเตรียมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด สามารถรับผู้ติดเชื้อภายในตำบล เพิ่อดูแลพี่น้องประชาชน ภายในตำบลหนองแวง ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ วัดสมเด็จ ตำบลหนองแวง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่ร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง , ปลัดอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จุดพักคอย ณ วัดสมเด็จ ตำบลหนองแวง

Continue Reading...