Posted in กิจกรรมและโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงพื้นที่ RE-X-RAY ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

👉เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 อบต.หนองแวง โดยนายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี สุพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร👈

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สถานพยาบาล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  น…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อบต.หนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายก อบต.หนองแวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และ อปพร. ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ.บริเวณ ที่ทำการ อบต.และถนนสวยงาม (จากบ้านบังอี่ – บ้านหนองแวง) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 🌱🌱อบต.หนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายก อบต.หนองแวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษ์โลก (อถล) และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่พักสงฆ์วัดป่านาดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 🌱🌱

Continue Reading...