วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อบต.หนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายก อบต.หนองแวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม โครงการรักบ้าน รักแผ่นดิน รักสิ่งแวดล้อม

admin

Share: