รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

บัญชีรายละเอียดการจ้างพนักงาน
รายงานการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร2
รายงานการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

Share:

Author: admin