สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กันยายน-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สิงหาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กรกฎาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤษภาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีนาคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กุมภาพันธ์-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มกราคม-2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธันวาคม-2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤศจิกายน-2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ตุลาคม-2560

Share:

Author: admin