กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สถานพยาบาล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง น.ส.กนกลักษณ์ ป้องทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม

admin

Share: