วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และ อปพร. ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ.บริเวณ ที่ทำการ อบต.และถนนสวยงาม (จากบ้านบังอี่ – บ้านหนองแวง) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

admin

Share: