วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มอบน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ บ้านป่งแดงและบ้านหนองข่า ตำบลหนองแวง

Share:

Author: admin