วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมประชุมประจำเดือน

Share: