ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบท้ายฯรายไตรมาสที่2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมา1

admin

Share: