ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

รายละเอียดแนบท้ายฯรายไตรมาสที่1
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมา

Share:

Author: admin