ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบท้ายฯรายไตรมาสที่3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมา2

Share:

Author: admin