วันที่ 25 ม.ค.2564 เวลา 10.30 น.นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

admin

Share: