ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด (สายบ้านนาย ชิด ศรีสุข – นานางหนู กาฬจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
Share:

Author: admin