วันนี้ นายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง มอบน้ำดื่มสำหรับผู้รับการฉีดวัคซีน ที่วัดมงคลนิมิต บ้านป่งแดง

Share:

Author: admin