วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดเตรียมศูนย์แยกกักประจำตำบล (Community Isolation:CI) ไว้สำหรับเตรียมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาด สามารถรับผู้ติดเชื้อภายในตำบล เพิ่อดูแลพี่น้องประชาชน ภายในตำบลหนองแวง ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ วัดสมเด็จ ตำบลหนองแวง

Share: