วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายก้อน ยืนยง นายกอบต.หนองแวง , ปลัดอบต.หนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่จุดพักคอย ณ วัดสมเด็จ ตำบลหนองแวง

Share:

Author: admin