วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง ปลัดอบต.หนองแวง นำข้าราชการ พนักงานจ้าง เตรียมพร้อมต้อนรับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวาระเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

Share: