วันที่ 5 มกราคม 2564 นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการเฉลิมพล มหิสุสโร (เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองกระโซ่)

Share: