แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง-2563

แผนพัสดุ-ปี-2563

ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง-2562

แผนพัสดุ-ปี-2562

Share:

Author: admin